Vakanties schooljaar 2018 - 2019

Tijdens de schoolvakanties en officiƫle feestdagen is het geen dansles. De eerste zaterdag van een vakantie is het nog wel dansles omdat deze dag nog bij de lesweek hoort. Als het vrijdag een vakantiedag is, is het zaterdag ook geen dansles.

Grote vakantie: Maandag 28 mei t.e.m. zondag 9 september
Herfstvakantie: Maandag 29 oktober t.e.m. zondag 5 november
Wapenstilstand: Zondag 11 november
Kerstvakantie: Maandag 24 december t.e.m. zondag 6 januari (sommige groepen hebben hier wel dansles. Als dat zo is, wordt je hiervan via mail op de hoogte gebracht)
Opruimweek: Maandag 18 februari t.e.m. zondag 24 februari
Krokusvakantie: Maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart
Paasvakantie: Maandag 8 april t.e.m. maandag 22 april
Dag v/d arbeid: woensdag 1 mei
Grote vakantie: Maandag 26 mei t.e.m zondag 9 september
Hemelvaart: Donderdag 30 mei t.e.m. zondag 31 mei
Pinkstermaandag: Donderdag 10 juni
Indien de docent door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, doen we ons best om een vervangende docent te zoeken.
Indien we die niet vinden en de les niet kan doorgaan, wordt er geen inhaalles gegeven en het lesgeld wordt niet terug betaald.
Deze les telt dus als een extra vakantiedag.
Je betaalt de gemiddelde prijs per seizoen, het aantal lessen verschilt naargelang de dag waarop je les volgt.
Dit werkt langs twee kanten.
Indien er tijdens de betaalde lessenreeks extra lessen gegeven of repetities voorien worden, wordt er door Dansstudio Dynamiek ook geen extra lesgeld aan de danser gevraagd.