Reglement

Inschrijven:

 • Alle lessen worden georganiseerd door Dansstudio Dynamiek.
 • Je mag 2 lessen komen meedansen om te bekijken dat je de lessen leuk vindt of niet.
 • Indien je de les wil blijven volgen, dient het lesgeld van de volledige lessenreeks betaald te zijn voor de aanvang van je 3de les. Indien dit niet in orde is, word je in de les gewijgerd.
 • Als je je niet vanaf het begin van een lessenreeks aansluit (september en januari), wordt het lesgeld verrekend in de lesweek na de herfstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie.
 • Er worden geen lesgelden terug betaald.
 • Er worden geen plaatsen vrijgehouden voor personen die het lesgeld nog niet betaald hebben.
  Een inschrijvingsformulier invullen is dus niet voldoende om zeker te zijn van een plaats.
 • Afhankelijk van je ziekenfonds kan je voor één van je sportactiviteiten een deel van het inschrijvingsbedrag terug krijgen. Als je een formulier van jou ziekenfonds meebrengt, vullen wij het voor je in.
 • Er zijn geen toeschouwers toegelaten tijdens de lessen. De ervaring heeft ons geleerd dat de leden de les beter volgen al er geen bekende gezichten komen kijken.
  Op het einde van de les zetten we wel de deur open zodat je kan zien wat de leden tijdens de les geleerd hebben.

  De lessen:

 • De docent van Dansstudio Dynamiek beslist op welk nivieau je les dient te volgen.
  Je mag wel vragen om een niveau lager te volgen (om bv. bij een vriend of vriendin in de groep te kunnen zitten).
  Voor een niveau hoger heeft de docent steeds het laatste woord.
 • Wees op tijd in de lessen. Als je 10 minuten vroeger aankomt, heb je nog tijd om je om te kleden en naar het toilet te gaan.
 • Alle leden proberen om elke les aanwezig te zijn.
  Als iemand een les gemist heeft, moeten we de les erna met heel de groep alles herhalen.
  Als we een dans of oefening met 2 doen, is het ook niet leuk om me een "schim" te moeten dansen.
  Als er in de les musical dialogen oefenen, is het niet haalbaar als er medespelers niet zijn. Bij het zangkoor wordt er ook meerstemming gezongen, ook dat moet samen geoefend worden. Als een lid regelmatig niet naar de les komt waarvoor hij of zij ingeschreven is, kunnen we in onderling overleg beslissen om niet aan het optreden deel te nemen of zelfs de lessen niet meer bij te wonen.
 • Indien je niet naar de les kan komen, laat je dit tijdig weten.
  Indien de helft van de groep niet aanwezig kan zijn, wordt de les afgelast.
  Er wordt hiervoor geen inhaalles gegeven.
  Zorg er dus voor dat je niet alleen voor jezelf maar ook voor je medeleden in de les aanwezig bent.
 • Indien de docent door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, doen we ons best om een vervangende docent te zoeken.
  Indien we die niet vinden en de les niet kan doorgaan, wordt er geen inhaalles gegeven en het lesgeld wordt niet terug betaald.
  Deze les telt dus als een extra vakantiedag.
  Je betaalt de gemiddelde prijs per seizoen, het aantal lessen verschilt naargelang de dag waarop je les volgt.
  Dit werkt langs twee kanten.
  Indien er tijdens de betaalde lessenreeks extra lessen gegeven worden, wordt er door Dansstudio Dynamiek ook geen extra lesgeld aan de danser gevraagd.
 • Lukt er iets niet of heb je vragen over bepaalde bewegingen die je aangeleerd krijgt?
  Stel je vragen. De docenten hebben graag reactie op hun lessen.
 • Een gsm hoort niet thuis op de dansvloer.

  Verzekering:

 • Dansstudio Dynamiek is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen, breng dus alleen mee wat nodig is.
 • Dansstudio Dynamiek is niet verantwoordelijk voor voorvallen die gebeuren voor en na de lesuren waarvoor men ingeschreven is.
 • De verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de activiteiten die Dansstudio Dynamiek organiseert en lichamelijke letsels opgelopen tijdens de lessen en de reisweg heen en terug.
 • De verzekering zit inbegrepen in het lesgeld.

  Privacy:

 • De leden van Dansstudio Dynamiek verklaren zich ermee akkoord dat foto's en video's van activiteiten worden gepubliceerd (website, mail naar medeleden, reclamefolders, affiche, ...).
 • Uw persoonlijke gegevens worden enkel door Dansstudio Dynamiek gebruikt om u te informeren over de activiteiten van Dansstudio Dynamiek en voor jouw eigen verzekering in orde te maken als u een ongelukje tijdens de les of tijdens de korste weg van je woonplaats naar de danszaal of omgekeer aflegd.

  Vakanties:

 • Tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen is het geen dansles.
  De eerste zaterdag van een vakantie is het nog wel dansles omdat deze dag bij de lesweek hoort.
  Als donderdag een vakantiedag is, is het vrijdag en zaterdag ook geen dansles.
  De lessen hervatten steeds de eerste schooldag na de vakantie of verlengd weekend.

  Gedrag:

 • Beleefdheid staat boven alles.
 • Respecteer je mededansers en docent. Dansen, musical en zingen doen we als een team.
 • Beslissingen van de docenten worden steeds gerespecteerd.
 • Hou je steeds aan de door Dansstudio Dynamiek opgelegde regels.

  Kledij:

 • Draag tijdens de danslessen steeds aangepast sportkledij die aangepast is aan de dansstijl die je volgt.
 • Voor klassiek ballet draag je het uniform van Dansstudio Dynamiek.
 • Voor de les hiphop draag je naast aangepaste kledij steeds sneakers met kleurvaste zool.
  Deze schoenen mogen enkel binnen gedragen worden.
 • Voor de les modern jazz draag je jazz shoes of sokken of dans je op blote voeten
 • Voor de les musical draag je gemakkelijk zittende kledij en sportschoenen met kleurvaste zool.
 • Voor de les zangkoor draag schoenen met kleurvaste zool of geen schoenen.
  Voor meer info zie "kledij"
 • Tijdens de dans- en musicallessen zijn de haren uit het gezicht verwijderd. Lange haren doen we bij elkaar en lossen niet tijdens de les (springen, draaien, ...)
 • Tijdens de lessen wordt er enkel water gedronken.
  Iedereen kan gratis water drinken.
  Om het milieu een handje te helpen, brengt iedereen een eigen beker mee die we in de danszaal in de kast zetten.
  Als je liever elke les zelf een drinkbus met water meebrengt, mag dat natuurlijk ook.
  Chips en snoep zijn uit den boze.

  Overige:

 • Verloren voorwerpen worden in de daarvoor bestemde kastjes in de kleedkamer gelegd.
  Gelieve hier af en toe in te kijken (ook als je niks mist).
  Danskledij dient voorzien te zijn van je naam.
  Aangezien bijna iedereen dezelfde danskledij of danschoenen heeft, is het meestal niet gemakkelijk om de rechtmatige eigenaar te vinden.